.:: SİGORTA KAVRAMI

Günümüzde sahip olduklarımızı daha sonra yitirme tehlikesini hissetmek biz insanları geleceğe dair endişelendirir. Güven içinde olmadığımızı düşünmek, gelecekle ilgili kaygılarımızın gerçekleşmesi ihtimali hayata olumsuz bakmamıza neden olur. Ancak güven içinde olduğumuzu bilerek yaşamak, risklerin gerçekleşmemesi ya da mevcutsa, yok edilmesi veya en azından riskinin azaltılması arzulanır. Yine de her zaman tehlikeleri önceden fiilen yok etmek mümkün olmayabilir. Tehlikelerin fiilen giderilmesinin mümkün olmadığı bu gibi durumlarda izlenecek yol, oluşacak zararları hemen gidermeye çalışmaktır.                        

Meydana gelebilecek parasal zararların karşılanması için, kazançların bir bölümü biriktirilebilir. Ancak mevcut birikimler her zaman kayıpları karşılamayabilir. Bu durumda zararın, mağduriyete uğrayan tarafından tek başına karşılanması yerine; aynı zarar ihtimaline maruz kişiler tarafından birlikte karşılanması da mümkündür. Zararın bu şekilde giderilmesine “Sigorta” adı verilir. Böylece benzer tehlikeye maruz kişilerin ödedikleri küçük paralarla, fiili zarara uğrayanların zararını karşılayabilecek büyük meblağların kendilerine sağlanabilmesi mümkün olur. Bu sistemde insanların karşılaşabilecekleri tehlikelere birlikte karşı koymaları sağlanmaktadır.

Risk oluştuğunda satın alamayacağımız tek şey sigorta olduğundan, risk gerçekleşmeden önce sigortayı mutlaka alarak geleceğimize daha güvenle bakmalıyız. Yaşantımızda varolan risklerin, zarar veya gelir kaybına yol açacak olayların ekonomik sonuçlarından kendimizi korumak için belli bir prim karşılığında risklerimizi sigorta ile devretmeliyiz.